דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב טיפול רפואי ושירותים הוא ₪1,183,056,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,490,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪272,163,000 (23.01%)
  • רכש וקניות: ₪910,893,000 (76.99%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,326,746,004
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?