דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב סיוע לזכאי ב.א.ג מממשלת גרמניה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪65,000,000.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪47,902,742
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)