דלג לתוכן עיקרי
25.01.40.21

הכנסות מועדת התביעות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כספי הקרן השוויצרית (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מועדת התביעות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?