דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב כספי הקרן השוויצרית לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,025,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-110,897
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?