דלג לתוכן עיקרי
25.01.34.03

רזרבה להתיקרויות שכר

תקציב מאושר: 392,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה להתיקרויות שכר הוא ₪392,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)