דלג לתוכן עיקרי
25.01.32.08

פטור ממכס ומס קניה לנכי רדיפות הנאצים

תקציב מאושר: 8,500,000
תקנה תקציבית בתכנית תגמולים והענקות נכי (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פטור ממכס ומס קניה לנכי רדיפות הנאצים הוא ₪5,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪8,992,226
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)