דלג לתוכן עיקרי
25.01.31.10

הכנסות מהחזרי הביטוח- הלאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טיפול ושיקום רפואי (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות מהחזרי הביטוח- הלאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?