דלג לתוכן עיקרי
25.01.12.91

מכירת שירותים למשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מכירת שירותים למשרדי ממשלה הוא ₪-2,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)