דלג לתוכן עיקרי
25.01.12.25

השתתפות במים, חשמל, נקיון ב"ניפ"

תקציב מאושר: 254,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תגמולים לנכים בסעיף תגמולים לנכים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות במים, חשמל, נקיון ב"ניפ" הוא ₪254,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪254,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)