דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תגמולים לנכים

25

5,552,539,000
בשנת 2019 תקציב תגמולים לנכים הוא ₪4,869,106,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,552,539,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪65,513,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪26,500,000 (0.48%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,557,484,000 (82.08%)
  • רכש וקניות: ₪957,054,000 (17.24%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪5,588,683,413
תחת סעיף זה מוקצים 111 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?