דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הרשות לזכויות ניצולי

25

2,924,487,000
בשנת 2011 תקציב הרשות לזכויות ניצולי הוא ₪2,937,803,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,924,487,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,926,987,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,612,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪18,248,000 (0.62%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,762,548,000 (94.38%)
  • רכש וקניות: ₪129,989,000 (4.44%)

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪2,687,731,564
תחת סעיף זה מוקצים 61 תקני כח אדם , ובנוסף 472 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?