דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תגמולים לנכים

25

2,879,594,000
בשנת 2010 תקציב תגמולים לנכים הוא ₪2,640,408,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,879,594,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,612,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪15,210,000 (0.53%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,738,997,000 (95.12%)
  • רכש וקניות: ₪117,489,000 (4.08%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪2,385,679,796
תחת סעיף זה מוקצים 62 תקני כח אדם , ובנוסף 412 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?