דלג לתוכן עיקרי
24.50.05

מרכז גריאטרי ראשון

תקציב מאושר: 38,756,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכזים רפואיים בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מרכז גריאטרי ראשון הוא ₪38,756,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,784,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪40,540,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪25,961,000 (64.04%)
  • רכש וקניות: ₪14,579,000 (35.96%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪41,772,016
תחת סעיף זה מוקצים 222 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?