דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מרכז גריאטרי נתניה הוא ₪88,528,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,158,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪91,686,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪82,026,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪67,630,000 (73.76%)
  • רכש וקניות: ₪24,056,000 (26.24%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪92,290,168
תחת סעיף זה מוקצים 450 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?