דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מרכזים רפואיים הוא ₪336,997,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪10,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪346,997,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪374,886,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪219,910,000 (63.38%)
  • רכש וקניות: ₪127,087,000 (36.62%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪348,263,628
תחת סעיף זה מוקצים 2,141 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?