דלג לתוכן עיקרי
24.40.09.14

הכנסות מתוספת שלישית

תקציב מאושר: -26,164,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז קהילתי יפו (תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב הכנסות מתוספת שלישית הוא ₪-26,164,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)