דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי באר שבע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪63,694,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪101,907,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪54,900,000 (86.19%)
  • רכש וקניות: ₪8,794,000 (13.81%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪57,278,041
תחת סעיף זה מוקצים 444 תקני כח אדם , ובנוסף 170 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?