דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי באר יעקב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪67,212,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,980,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪72,192,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪143,038,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪55,468,000 (76.83%)
  • רכש וקניות: ₪16,724,000 (23.17%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪67,876,015
תחת סעיף זה מוקצים 629 תקני כח אדם , ובנוסף 390 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?