דלג לתוכן עיקרי
24.40.04.15

שכר איוש כח אדם

תקציב מאושר: 671,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז רפואי לב השרון (תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב שכר איוש כח אדם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪671,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?