דלג לתוכן עיקרי
24.40.04

מרכז רפואי לב השרון

תקציב מאושר: 58,883,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי לב השרון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪58,883,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪49,480,000 (84.03%)
  • רכש וקניות: ₪9,403,000 (15.97%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪42,637,202
תחת סעיף זה מוקצים 389 תקני כח אדם , ובנוסף 188 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?