דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2017 תקציב שכר איוש כ"א לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪526,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,685,000.
תחת סעיף זה מוקצים 31 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?