דלג לתוכן עיקרי
24.40.03.12

הכנסות משירותים אמבולטריים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכז רפואי שער מנשה (תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות משירותים אמבולטריים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?