דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב שכ"א לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,299,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪92,286,000.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪117,016,052
תחת סעיף זה מוקצים 539 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)