דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי שער מנשה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪47,163,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪143,649,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪38,256,000 (81.11%)
  • רכש וקניות: ₪8,907,000 (18.89%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪43,589,978
תחת סעיף זה מוקצים 539 תקני כח אדם , ובנוסף 152 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?