דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי טירת הכרמל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,795,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪91,352,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,072,000 (84.01%)
  • רכש וקניות: ₪5,723,000 (15.99%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪31,439,086
תחת סעיף זה מוקצים 354 תקני כח אדם , ובנוסף 186 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?