דלג לתוכן עיקרי
24.40.01.05

שעות נוספות

תקציב מאושר: 1,861,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז רפואי מזרע (תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב שעות נוספות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,861,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪7,251,483
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)