דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב כספי עזבונות לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪745,810
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?