דלג לתוכן עיקרי
24.22

כספי עזבונות

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד הבריאות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2023 תקציב כספי עזבונות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪745,810
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2023.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?