דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב הקצאת מחלות קשות לפי לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,344,898,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪1
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?