דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בתי חולים ציבוריים -כלליים במצוקה

24.20.03.44

80,500,000
בשנת 2018 תקציב בתי חולים ציבוריים -כלליים במצוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪80,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪70,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)