דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת רופאים במשרה מורחבת בבתי"ח ציבוריים

24.20.03.40

-
בשנת 2024 תקציב העסקת רופאים במשרה מורחבת בבתי"ח ציבוריים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,049,000.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)