דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה בטיפות חלב מתוקף החלטות ממשלה בנושא הפילוט

24.20.03.35

223,000
בשנת 2007 תקציב תמיכה בטיפות חלב מתוקף החלטות ממשלה בנושא הפילוט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪223,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?