דלג לתוכן עיקרי
24.20.03.22

תוספת חד פעמית לסל הבריאות בגין הסכמים קואליציוניים (שינוי)

תקציב מאושר: 20,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השלמת עלות סל שירותי (תחת תחום חוק ביטוח בריאות ממלכתי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תוספת חד פעמית לסל הבריאות בגין הסכמים קואליציוניים (שינוי) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)