דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בביטוח לאומי בגין ייקור תעריפי לידות

24.20.03.21

151,600,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות בביטוח לאומי בגין ייקור תעריפי לידות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪151,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)