דלג לתוכן עיקרי
24.20.03.10

תמיכה בקופת חולים מאוחדת בגין 2003

תקציב מאושר: 7,600,000
תקנה תקציבית בתכנית השלמת עלות סל שירותי (תחת תחום חוק ביטוח בריאות ממלכתי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב תמיכה בקופת חולים מאוחדת בגין 2003 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?