דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סגירת התחשבנות עם קופות החולים בגין 1997

24.20.03.07

66,240,000
בשנת 1998 תקציב סגירת התחשבנות עם קופות החולים בגין 1997 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪66,240,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?