דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי בגין אשפוז יולדות תושבות חוץ

24.20.01.13

-
בשנת 1998 תקציב הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי בגין אשפוז יולדות תושבות חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-645,614
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)