דלג לתוכן עיקרי
24.20

קופות חולים ובתי חולים

תקציב מאושר: 40,331,001,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד הבריאות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב קופות חולים ובתי חולים הוא ₪40,331,001,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪44,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪40,375,001,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪40,315,001,000 (99.85%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪37,022,065,454
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?