דלג לתוכן עיקרי
24.19.30.11

תוכנות רב שנתית אשל

תקציב מאושר: 10,660,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בארגונים (תחת תחום העברות למוסדות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב תוכנות רב שנתית אשל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,660,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?