דלג לתוכן עיקרי
24.19.30.08

השתתפות משרד האוצר

תקציב מאושר: -2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בארגונים (תחת תחום העברות למוסדות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרד האוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?