דלג לתוכן עיקרי
24.19.30.05

השתת' סעיף 24 בסבסוד בתי חולים

תקציב מאושר: 40,342,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בארגונים (תחת תחום העברות למוסדות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השתת' סעיף 24 בסבסוד בתי חולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪40,342,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?