דלג לתוכן עיקרי
24.16.90.41

שיא כ"א - לשכת בריאות מרכז

תקציב מאושר: 78,250,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכות הבריאות (תחת תחום שירותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב שיא כ"א - לשכת בריאות מרכז הוא ₪77,017,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪78,250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪72,929,940
תחת סעיף זה מוקצים 456 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)