דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב לשכות הבריאות הוא ₪683,907,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪42,484,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪625,363,000 (91.44%)
  • רכש וקניות: ₪58,544,000 (8.56%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪627,269,968
תחת סעיף זה מוקצים 3,298 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?