דלג לתוכן עיקרי
24.16.89.11

שכ"א - מעבדות

תקציב מאושר: 19,478,000
תקנה תקציבית בתכנית מעבדות בריאות הציבור (תחת תחום שירותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שכ"א - מעבדות הוא ₪19,478,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪17,438,706
תחת סעיף זה מוקצים 102 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)