דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מעבדות בריאות הציבור הוא ₪47,114,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪20,689,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪39,138,000 (83.07%)
  • רכש וקניות: ₪7,976,000 (16.93%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪36,077,261
תחת סעיף זה מוקצים 148 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?