דלג לתוכן עיקרי
24.16.66.18

הכנסות רפואה מונעת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית לשכת בריאות מחוז דרום (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות רפואה מונעת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?