דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה אחיות 9 מנמ"ש 42

24.16.66.05

-
בשנת 2005 תקציב עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה אחיות 9 מנמ"ש 42 לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪346,088
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)