דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה כוננויות 1500 שעות נוספות 11000 חודשי עבודה אחיות 18 מינהל ומשק שעות נוספות 2000 חודשי עבודה 32

24.16.66.05

2,176,000
בשנת 1997 תקציב עבודה בלתי צמיתה כוננויות 1500 שעות נוספות 11000 חודשי עבודה אחיות 18 מינהל ומשק שעות נוספות 2000 חודשי עבודה 32 הוא ₪1,691,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,176,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?