דלג לתוכן עיקרי
24.16.66

לשכת בריאות מחוז דרום

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2006 תקציב לשכת בריאות מחוז דרום לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?