דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב לשכה מאוחדת דרום הוא ₪47,010,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,062,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪16,486,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪54,437,000 (90.63%)
  • רכש וקניות: ₪5,625,000 (9.37%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪50,252,389
תחת סעיף זה מוקצים 361.5 תקני כח אדם , ובנוסף 194 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?